Entries by Ray Bartolo

Ir-Rapport Nazzjonali Annwali dwar il-Produttività ffoka fuq l-Iżvilupp tar-Riċerka u l-Innovazzjoni bħala faċilitaturi tal-Kompetittività u l-Produttivita

Il-Bord Nazzjonali tal-Produttività ospita b’suċċess il-konferenza annwali tiegħu. Dan l-avveniment iffoka fuq it-tema tal-Iżvilupp tar-Riċerka u l-Innovazzjoni (RDI) bħala faċilitaturi prijoritarji biex imexxu l-produttività u l-kompetittività ta’ Malta bħala muturi fit-tul. Il-konferenza ġibdet l-attenzjoni ta’ kelliema stmati fosthom il-Prim Ministru ta’ Malta, l-Onor. Robert Abela, il-Ministru għall-Finanzi u l-Impjiegi, l-Onor. Clyde Caruana, is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu […]

Il-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex Jippreżenta Proposti għall-Futur Sostenibbli ta’ Għawdex fil-Laqgħa tal-MCESD

Waqt laqgħa tal-MCESD ddedikata lill-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex (GRC), seba’ partijiet interessati Għawdxin, rappreżentati minn ‘Għal Għawdex’, impenjaw ruħhom biex jindirizzaw proposti importanti li għandhom impatt fuq Għawdex u r-residenti. Il-koalizzjoni ‘Għal Għawdex’ hija magħmula mit-tliet NGOs ambjentali prominenti ta’ Għawdex – Din l-Art Ħelwa Għawdex, Wirt Għawdex, u Għawdix, flimkien mal-Gozo Business Chamber, l-Assoċjazzjoni […]

L-Imsieħba Soċjali jipprovdu feedback dwar White Paper li tippreżenta Emendi Proposti għall-Att dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol fil-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD

B’għan komuni għal ambjent tax-xogħol aktar sikur, l-imsieħba soċjali ddiskutew fid-disa’ laqgħa għal-2023 tal-Kunsill tal-MCESD, l-emendi deliberati għall-Att dwar l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA). Il-white paper proposta għandha l-għan li l-operat tal-OHSA ikun iktar strett li jħalli iktar riżultati ta’ impatt permezz tal-introduzzjoni tal-‘Att dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol.’ Dan […]

Għal Għawdex

Preżentazzjoni mill-membru tal-organizzazzjoni ‘Għal Għawdex, is-Sur Godfrey Swain, spjegata waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD nhar l-24/05/2023, biex tinforma lill-isħab soċjali dwar il-Viżjoni Ambjentali għal Għawdex. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.

Preżentazzjoni mill-Konsulent tal- Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

Preżentazzjoni mill-Konsulent tal- Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, Dott. Jeanine Schembri, spjegata waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD nhar l-24/05/2023, biex taġġorna lill-isħab soċjali dwar Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.

Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività 2022

L-enfasi primarja tar-rapport hija fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (RŻI) bħala mutur kritiku tal-produttività u l-kompetittività. Ir-RŻI jinkludi l-isforzi li saru kemm mill-entitajiet tas-settur privat kif ukoll minn dak pubbliku biex jiżviluppaw metodi ġodda ta’ produzzjoni, iwasslu prodotti u servizzi, u joħolqu prodotti innovattivi. Ir-rapport jadotta definizzjoni wiesgħa tar-RŻI, li tinkludi l-innovazzjoni organizzattiva, l-innovazzjoni tas-suq, […]

L-MCESD jiltaqa’ fil-Bank Ċentrali ta’ Malta biex Jiddiskuti r-Riforma tas-Sistema Ġudizzjarja.

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (l-MCESD) sejjaħ it-tmien laqgħa tal-kunsill tiegħu fil-Bank Ċentrali ta’ Malta, wieħed mill-imsieħba soċjali importanti tiegħu, biex jindirizza suġġetti ta’ prijorità skont il-missjoni ewlenija tiegħu. Il-fokus tal-aqgħa ddur fuq ir-Riforma tal-Ġudikatura li għaddejja; inizjattiva sinifikanti fi ħdan is-sistema tal-ġustizzja tal-pajjiż. Preżenti għal-laqgħa kien hemm il-Ministru tal-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, li […]

Il-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tiffoka fuq is-Sigurtà tal-Provvista tal-Ikel f’Malta

Waqt it-tmien laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (l-MCESD) fil-Bank Ċentrali ta’ Malta, wieħed mill-imsieħba soċjali importanti tiegħu, l-attenzjoni daret fuq is-suġġett prijoritarju li tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-ikel tal-pajjiż. Il-laqgħa, li għaliha attendew il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, u d-Drittijiet tal-Annimali u l-imsieħba soċjali ewlenin, daħlet fid-diskussjonijiet dwar riformi u żviluppi fil-katina tal-provvista tal-ikel. Filwaqt […]

Is-Sigurtà fil-Provvista tal-Ikel.

Preżentazzjoni mill-Kap Uffiċjali tal-Politika, Ministeru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali, is-Sa. Sonya Sammut, spjegata waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD nhar is-16/05/2023, biex taġġorna lill-isħab soċjali dwar is-sigurtà fil-provvista tal-ikel. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.