Ir-Rapport Nazzjonali Annwali dwar il-Produttività ffoka fuq l-Iżvilupp tar-Riċerka u l-Innovazzjoni bħala faċilitaturi tal-Kompetittività u l-Produttivita

Il-Bord Nazzjonali tal-Produttività ospita b’suċċess il-konferenza annwali tiegħu. Dan l-avveniment iffoka fuq it-tema tal-Iżvilupp tar-Riċerka u l-Innovazzjoni (RDI) bħala faċilitaturi prijoritarji biex imexxu l-produttività u l-kompetittività ta’ Malta bħala muturi fit-tul.

Il-konferenza ġibdet l-attenzjoni ta’ kelliema stmati fosthom il-Prim Ministru ta’ Malta, l-Onor. Robert Abela, il-Ministru għall-Finanzi u l-Impjiegi, l-Onor. Clyde Caruana, is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul u ċ-Chairperson tal-Bord Nazzjonali tal-Produttività, il-Perit David Xuereb. Fost dawk li attendew kien hemm ukoll Membri Parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, inkluż is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka, u Innovazzjoni, l-Onor. Keith Azzopardi Tanti, u x-Shadow Minister għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Claudette Buttigieg. Kien preżenti wkoll is-Segretarju Permanenti Prinċipali, is-Sur Tony Sultana.

Matul il-konferenza, l-isfond u r-rakkomandazzjonijiet dettaljati ta’ dan l-aħħar Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività (NPR) ġew diskussi, bl-awturi tiegħu (Prof. Von Brockdorff, Dott. Jonathan Spiteri u Dott. Ian Cassar (li kien skużat) offrew analiżi intelliġenti u komprensiva ta’ l-RDI f’Malta u x’għandu jsir biex jitjieb l-impatt tiegħu f’diversi setturi ekonomiċi. L-NPR enfasizza l-importanza li titrawwem l-innovazzjoni permezz tal-kollaborazzjoni tas-setturi privati ​​u pubbliċi, li tinkludi suq organizzattiv. Barra minn hekk, ir-rapport tefa’ dawl fuq il-lakuni eżistenti fl-infiq u l-parteċipazzjoni fl-RDI, filwaqt li appella għall-pożizzjoni ta’ Malta bħala pont mal-kontropartijiet Ewropej.

Fl-indirizz tiegħu, il-Prim Ministru ta’ Malta, l-Onor. Robert Abela, faħħar l-isforzi kollaborattivi tal-imsieħba soċjali biex jipproduċu rapport komprensiv dwar l-situdju biex Malta ittejjeb il-produttività u l-kompetittività tagħha. Huwa enfasizza l-irwol kruċjali tad-djalogu soċjali bħala katalist għall-progress u afferma mill-ġdid l-impenn tal-gvern li jikkollabora mill-qrib mal-istakeholders kollha permezz tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku (MCESD) fit-tmexxija tal-iżvilupp ekonomiku ta’ Malta.

Diskussjoni flimkien ma’ rappreżentanti minn setturi u perspettivi diversi, kompliet issaħħaħ din il-konferenza. Il-kelliema ewlenin għad-diskussjoni kienu: is-Sur Wilfred Kenely, CEO tar-Riċerka, l-Innovazzjoni, u l-Iżvilupp Trust; is-Sur Ian Borg, ekonomista anzjan mill-Bank Ċentrali ta’ Malta; is-Sinjura Riccarda Darmanin, li tirrappreżenta t-Trade Unions; u s-Sur Silvan Mifsud, li jirrapreżenta l-Korpi ta’ Impjegaturi. Flimkien mal-udjenza preżenti li kkonsistiet mill-Imsieħba Soċjali tal-MCESD, is-Servizz Ċivili, rappreżentanti minn diversi aġenziji u dipartimenti Maltin, banek lokali u kumpaniji ta’ konsulenza, il-kellema ewlenin iddettaljaw prijoritajiet li għandhom x’jaqsmu mal-mainstreaming tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-ekonomija tagħna. Ġew diskussi wkoll suġġetti bħall-produttività, il-kompetittività, u l-potenzjal trasformattiv tal-intelliġenza artifiċjali f’ekonomija ġdida.

L-għarfien u r-rakkomandazzjonijiet tanġibbli, ippreżentati kemm fil-konferenza tal-Bord Nazzjonali tal-Produttività u ankè waqt il-laqgħat importanti tal-Kunsill tal-MCESD huma maħsuba biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ pajsaġġ ekonomiku sostenibbli u jmexxu ekonomija riġenerattiva u distributtiva ffukata fuq l-iżvilupp uman.

Il-verżjoni kompluta tar-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività jista’ jiġi aċċessat hawnhekk.

Il-verżjoni astratta tar-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività jista’ jiġi aċċessat hawnhekk.