L-MCESD jiffoka li jindirizza l-għoli tal-ħajja u l-inflazzjoni

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) sejjaħ l-għaxar laqgħa tal-kunsill tiegħu, fejn iffoka fuq prijoritajiet ewlenin konformi mal-missjoni tiegħu. Il-laqgħa ċċentrat primarjament madwar il-kwistjonijiet urġenti tal-għoli tal-ħajja u l-inflazzjoni.

L-imsieħba soċjali impenjaw ruħhom ma’ persuni prominenti f’dan il-qasam, fosthom il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, il-Prof Edward Scicluna, il-Ministru għall-Finanzi u l-Impjiegi, l-Onor. Clyde Caruana, u s-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, biex jiksbu għarfien dwar is-sitwazzjoni attwali dwar dawn il-kwistjonijiet.

Il-Professur Scicluna enfasizza r-rwol kruċjali tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, wieħef mill-imsieħba soċjali sinifikanti fi ħdan l-MCESD, biex jassigura inflazzjoni stabbli u baxxa. Huwa ddeskriva l-għan primarju tal-banek ċentrali: li tinżamm rata ta’ inflazzjoni ta’ 2%, li tippermetti ekonomija li tiffunzjona tajjeb.

Waqt il-preżentazzjoni tiegħu, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali enfasizza s-setturi l-aktar milquta mill-inflazzjoni, bis-settur tal-ikel jesperjenza l-akbar effett ‘il fuq, parzjalment minħabba t-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija. Ġie pprovdut ukoll paragun tar-rati tal-inflazzjoni madwar l-UE, li joffri kuntest siewi.

Barra minn hekk, il-Gvernatur iddettalja l-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet tal-Konsumatur (HICP), metrika użata biex titkejjel l-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-konsumatur fiż-żona tal-ewro. L-HICP isegwi l-bidliet fil-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi mixtrija mid-djar, u jipprovdi għarfien dwar il-varjazzjonijiet fl-ispejjeż.

L-Onor. Clyde Caruana, qasam l-għarfien tiegħu dwar din il-kwistjoni sinifikanti u sensittiva għall-pajjiż, l-ekonomija tiegħu u l-kompetittività tiegħu. Filwaqt li enfasizza l-enerġija u l-ekonomija, enfasizza l-isforzi tal-gvern biex jappoġġja l-ekonomija ta’ Malta, filwaqt li enfasizza s-saħħa tagħha meta mqabbla ma’ nazzjonijiet oħra Ewropej.

L-imsieħba soċjali esprimew b’mod attiv l-opinjonijiet u t-tħassib tagħhom dwar din il-kwistjoni ta’ interess komuni. Id-diskussjonijiet daru madwar sfidi li s-settur tal-manifattura jiffaċċja fir-rigward tat-trasport u l-loġistika, il-pagi tal-ħaddiema, id-differenza fil-ħiliet li l-ekonomija tiffaċċja kważi fl-industriji kollha, l-istandards tal-għajxien tan-nies, u l-għoli tal-ħajja.

L-MCESD jibqa’ impenjat li janalizza, jiddiskuti, u jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar suġġetti relatati mal-ekonomija u s-soċjetà, u jiżgura li jiġu indirizzati kemm l-interessi tal-ħaddiema kif ukoll ta’ min iħaddem. L-MCESD jibqa’ strument b’saħħtu għad-djalogu soċjali fl-iżvilupp sostenibbli ta’ Malta.