Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

Il-Promozzjoni tad-Djalogu Soċjali f’Malta

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) huwa kunsill konsultattiv li joħroġ opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet lill-gvern Malti dwar kwistjonijiet ta’ rilevanza ekonomika u soċjali. Fid-dawl ta’ dan, il-viżjoni tal-MCESD hija waħda ta’ titjib kontinwu tad-Djalogu Soċjali. Aħna nistinkaw b’mod konsistenti biex inkunu l-aktar katalist effettiv bejn l-Imsieħba Soċjali u l-Gvern. L-għan aħħari tagħna huwa li, wara konsultazzjonijiet li jsiru fi ħdan il-Kunsill, il-Gvern jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet sodi u konkreti dwar kwistjonijiet soċjoekonomiċi qabel kwalunkwe riforma jew miżura ta’ rilevanza.

AQRA

L-Aħħar Aħbarijiet

Diskuss il-programm Nazzjonali ta’ Riforma 2023 għal Malta mal-Imsieħba Soċjali

F’laqgħa tal-MCESD, il-Ministeru għall-Finanzi u l-Impjieg,…

Il-Fondi Ewropej u l-Intelliġenza Artifiċjali fuq l-aġenda tal-MCESD.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, l-Onor. Chris…
Meeting MCESD 20.1.23

The first Social Dialogue MCESD meeting for 2023 addressed social vision, research and innovation

The Parliamentary Secretary for Social Dialogue, the Hon. Andy…
Skip to content