Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

Il-Promozzjoni tad-Djalogu Soċjali f’Malta

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) huwa kunsill konsultattiv li joħroġ opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet lill-gvern Malti dwar kwistjonijiet ta’ rilevanza ekonomika u soċjali. Fid-dawl ta’ dan, il-viżjoni tal-MCESD hija waħda ta’ titjib kontinwu tad-Djalogu Soċjali. Aħna nistinkaw b’mod konsistenti biex inkunu l-aktar katalist effettiv bejn l-Imsieħba Soċjali u l-Gvern. L-għan aħħari tagħna huwa li, wara konsultazzjonijiet li jsiru fi ħdan il-Kunsill, il-Gvern jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet sodi u konkreti dwar kwistjonijiet soċjoekonomiċi qabel kwalunkwe riforma jew miżura ta’ rilevanza.

AQRA

L-Aħħar Aħbarijiet

Għawdex fil-Qalba tad-Diskussjonijiet tal-MCESD: Proposti Strateġiċi mill-Imsieħba Soċjali u l-GRC.

F'laqgħa tal-kunsill tal-MCESD imsejħa mill-Kumitat Reġjonali…

Ir-Rapport Nazzjonali tal-Produttività ta' Malta 2023 - Fokus fuq is-Salarji u l-Produttività

Il-Bord Nazzjonali tal-Produttività għadu kemm ippubblika r-Rapport…
Skip to content