Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali

Il-Promozzjoni tad-Djalogu Soċjali f’Malta

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) huwa kunsill konsultattiv li joħroġ opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet lill-gvern Malti dwar kwistjonijiet ta’ rilevanza ekonomika u soċjali. Fid-dawl ta’ dan, il-viżjoni tal-MCESD hija waħda ta’ titjib kontinwu tad-Djalogu Soċjali. Aħna nistinkaw b’mod konsistenti biex inkunu l-aktar katalist effettiv bejn l-Imsieħba Soċjali u l-Gvern. L-għan aħħari tagħna huwa li, wara konsultazzjonijiet li jsiru fi ħdan il-Kunsill, il-Gvern jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet sodi u konkreti dwar kwistjonijiet soċjoekonomiċi qabel kwalunkwe riforma jew miżura ta’ rilevanza.

AQRA

L-Aħħar Aħbarijiet

Baġit 2024: L-Imsieħba Soċjali Jippreżentaw Proposti lill-Gvern f’Laqgħa tal-MCESD

F’laqgħa tal-MCESD, l-imsieħba soċjali ppreżentaw il-prijoritajiet…

Il-Laqgħa tal-MCESD Iddiskutiet l-Istudju tal-GWU dwar id-Dħul Nazzjonali tal-għajxien f’Malta.

Waqt laqgħa tal-MCESD, l-imsieħba soċjali iddiskutew, b'mod…
Skip to content