L-MCESD u l-President ta’ Malta Jiltaqgħu biex Jesploraw il-Kollaborazzjoni fl-interess tal-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku tal-Pajjiż.

Iċ-Chairperson tal-MCESD, il-Perit David Xuereb, is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, Dr. Andy Ellul, u rappreżentanti tal-istaff kemm mill-MCESD kif ukoll mill-uffiċċju tal-Onor. Ellul iltaqgħu mal-Eċċellenza Tagħha, Dr. Myriam Spiteri Debono, il-President tar-Repubblika ta’ Malta, fil-Palazz ta’ Sant’ Anton. Il-laqgħa ffukat fuq l-irwol kruċjali tad-djalogu soċjali fl-appoġġ tal-governanza u l-iżvilupp tal-pajjiż, kif ukoll ġie enfasizzat l-operat u l-irwol importanti tal-MCESD.

Waqt id-diskussjonijiet, kemm il-Perit Xuereb kif ukoll Dr. Ellul awguraw lill-President Spiteri Debono għall-ħatra tagħha bħala l-11-il President tar-Repubblika ta’ Malta, filwaqt li esprimew l-apprezzament tagħhom għall-ospitalità tal-E.T. il-President, inkluż l-appoġġ sod tagħha fil-promozzjoni ta’ governanza effettiva permezz ta’ djalogu soċjali proattiv.

Il-Perit Xuereb spjega l-operat tal-MCESD u enfasizza dwar l-irwol tal-Kunsill li jiffaċilita diskussjonijiet robusti fost l-imsieħba soċjali biex jipprijoritizzaw u jindirizzaw l-interessi nazzjonali. Huwa tenna lill-President l-impenn tal-MCESD għall-prinċipji ta’ professjonaliżmu, rispett u impatt pożittiv fil-ħidma u d-diskussjonijiet tagħhom. Iċ-Chairperson enfasizza wkoll l-importanza ta’ djalogu soċjali b’saħħtu u spjega kif l-MCESD qed imexxi l-isforz għal djalogu soċjali robust. Huwa rrefera wkoll għal kif l-MCESD qed jaħdem biex itejjeb l-effiċjenza, mhux biss mal-membri fi ħdanu, iżda wkoll internament permezz ta’ inizjattivi ta’ taħriġ speċjalizzat għall-impjegati tiegħu.

Is-Segretarju Parlamentari Ellul sostna l-importanza li għandha l-President fit-tmexxija tal-pajjiż. Huwa saħaq fuq l-importanza tal-MCESD u kif dawn jistgħu jikkollaboraw għall-ġid ta’ pajjiżna.

L-MCESD qed iħares ‘il quddiem li jospita lill-President Spiteri Debono f’laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD, li għandu jiġi diskuss suġġett nazzjonali magħżul għal din il-laqgħa, fejn l-għarfien u l-feedback tal-President ikunu apprezzati ħafna. Il-laqgħa esplorat ukoll aktar kollaborazzjonijiet potenzjali, li jirriflettu l-avukati riċenti tal-Eċċellenza Tagħha u d-direzzjoni strateġika tal-MCESD.

Matul din il-laqgħa ġie riferut id-diskors riċenti tal-President, il-qafas Tripartite Plus, u l-involviment ta’ entitajiet fi ħdan l-MCESD bħall-Kumitat Reġjonali Għawdex (GRC) u l-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili (CSC), li enfasizzaw approċċ integrat għal governanza inklużiva u parteċipattiva.

Din il-laqgħa ssaħħaħ l-impenn kontinwu tal-MCESD u l-Uffiċċju tal-President biex jissaħħaħ il-qafas tad-djalogu soċjali f’Malta, filwaqt li tiġi żgurata rappreżentanza komprensiva u parteċipazzjoni fil-proċess tat-tfassil tal-politika.

Il-President Myriam Spiteri Debono maċ-Chairperon u staff tal-MCESD