Entries by Jean Claude Gatt

L-Imsieħba Soċjali tal-MCESD ġew infurmati dwar l-aġenda tal-UE waqt diskussjonijiet mal-membri tal-Kummissjoni Ewropea u tal-EESC, b’riferenza għall-interessi ta’ Malta.

Waqt Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD, delegazzjoni mistiedna mill-Kummissjoni Ewropea ingħaqdet f’diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali tal-MCESD. L-imsieħba soċjali introduċew lilhom infushom mad-delegazzjoni fejn tkellmu dwar is-setturi tagħhom u pprovdew ħarsa ġenerali u komprensiva tas-soċjetà li jirrapreżentaw. Il-preżenza tad-delegazzjoni, li kellha l-għan li trawwem djalogu dirett u kostruttiv mal-imsieħba, irrikonoxxiet l-isfidi li qed tiffaċċja Malta bħalissa. Għaldaqstant, din il-laqgħa […]

Ftehim Nazzjonali Dwar iż-Żieda fil-Paga Minima Nazzjoanli Ġie Uffiċjalment Issiġillat.

Fiċ-ċerimonja tal-iffirmar tas-Sibt li għadda, ippreseduta mill-Prim Ministru ta’ Malta, Robert Abela, u s-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, Andy Ellul, ġie mmarkat il-konklużjoni tal-ħidma eċċezzjonali li saret mil-Kummissjoni Low Wage (LWC), ippreseduta miċ-Chairperson tal-MCESD, il-Perit David Xuereb. Illum, b’mod uffiċjali, flimkien mal-Imsieħba Soċjali, permezz tal-firem tagħhom ukoll, ġie ssiġġilat il-ftehim taż-Żieda fil-Paga Minima Nazzjonali. Il-Kummissjoni ffaċilitat […]

L-MCESD Jiddiskuti l-Isfidi tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjonijiet fis-Settur Marittimu.

Waqt laqgħa tal-MCESD fuq proposta mill-Assoċjazzjoni Maltija ta’ Min Iħaddem, l-MEA, ġie kkunsidrat u diskuss l-impatt potenzjali tal-Emission Trading System (ETS) tal-UE fuq l-ekonomija u l-kompetittività ta’ pajjiżna. L-għan ta’ din l-iskema hu li tirregola u tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet minn attivitajiet marittimi u jista’ jkollha effetti sinifikanti fuq is-settur marittimu, speċjalment fil-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-UE […]

L-MCESD Jipprijoritizza l-Istrateġija Nazzjonali Kontra r-Razziżmu fil-Laqgħa tal-Kunsill tiegħu.

Waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tat-13 ta’ Ottubru, flimkien mal-Imsieħba Soċjali ingħaqdu s-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Rebecca Buttigieg. Attendew ukoll uffiċjali mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Alexander Tortell u Bernice Zarb. L-iskop tal-preżenza tagħhom kien li jispjegaw il-Patt nazzjonali għall-ġlieda kontra r-razziżmu u għall-inklużjoni interkulturali. Fil-ftuħ tal-laqgħa, iċ-Chairperson […]

L-Iskema tal-Unjoni Ewropea għall-Iskambju tal-Emissjonijiet fis-Settur Marittimu.

Preżentazzjoni mill-Malta Maritime Forum, u mill-Malta Freeport waqt Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD fit-13 ta’ Ottubru, 2023. L-għan tal-preżentazzjoni kien li taġġorna lill-imsieħba soċjali dwar l-Iskema tal-Unjoni Ewropea għall-Iskambju tal-Emissjonijiet fis-Settur Marittimu. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni dwar l-Iskema tal-Unjoni Ewropea għall-Iskambju tal-Emissjonijiet fis-Settur Marittimu minn hawn.

il-Patt Nazzjonali Kontra r-Razziżmu u għall-Inklużjoni Interkulturali.

Preżentazzjoni mid-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem u s-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, waqt Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD fit-13 ta’ Ottubru, 2023. L-għan tal-preżentazzjoni kien li taġġorna lill-imsieħba soċjali dwar il-Patt Nazzjonali Kontra r-Razziżmu u għall-Inklużjoni Interkulturali. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni dwar il-Patt Nazzjonali Kontra r-Razziżmu u għall-Inklużjoni Interkulturali minn hawn.

Il-Viżjoni Ekonomika għal Malta

Preżentazzjoni mill-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Onor. Bernard Grech, u l-Membri Parlamentari tal-Oppożizzjoni waqt laqgħa ta’ konsultazzjoni mal-Membri tal-Kunsill tal-MCESD fid-29 ta’ Settembru, 2023. L-iskop tal-preżentazzjoni kien li jipprovdi aġġornament lill-imsieħba soċjali dwar il-proposti tal-Oppożizzjoni għal Viżjoni Ekonomika għal Malta. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni dwar il-Viżjoni Ekonomika Nazzjonali għal Malta kif proposta mill-Oppożizzjoni minn hawnhekk.      

Il-Membri tal-MCESD jiltaqgħu mal-Oppożizzjoni

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Onor. Bernard Grech, u Membri Parlamentari tal-Oppożizzjoni ltaqgħu mal-Imsieħba Soċjali rappreżentati fl-MCESD biex jippreżentaw il-proposti tal-Oppożizzjoni għal viżjoni ekonomika għal Malta u sfidi li għandhom impatt fuq is-soċjetà Maltija. Iċ-Chairperson tal-MCESD, il-Perit David Xuereb, enfasizza l-impenn tal-kunsill biex jiffaċilita djalogu soċjali sinifikanti u kwalitattiv li jżid valur lill-Pajjiż. Dan l-impenn ifittex li jagħti […]

L-MCESD Jippreżenta l-Proposti Konverġenti u Prijoritizzati tal-Imsieħba Soċjali għall-Baġit 2024 lill-Ministru tal-Finanzi.

F’eżerċizzju kollaborattiv u effettiv, l-Imsieħba Soċjali tal-MCESD, inklużi l-Unjins, Min Iħaddem, il-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili, u l-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex, iffinalizzaw il-proposti tagħhom għall-baġit 2024 wara li ddiskutew, ikkunsidraw, u pprijoritizzaw il-proposti settorjali kollha. Dan sar wara diskussjoni komprensiva waqt l-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD, fejn l-imsieħba soċjali impenjaw ruħhom fi djalogu kostruttiv mal-Ministru tal-Finanzi. Fil-25 ta’ […]