Entries by Jean Claude Gatt

L-Imsieħba Soċjali tal-MCESD Kisbu għarfien u Esploraw il-Laboratorji ta’ Riċerka fl-Istitut għall-Enerġija Sostenibbli tal-Università ta’ Malta.

Iż-żjara mill-Imsieħba Soċjali tal-MCESD fiċ-Ċentru tar-Riċerka ta’ Marsaxlokk, fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fi ħdan l-Università ta’ Malta, tenfasizza l-irwol kruċjali ta’ kollaborazzjoni bejn l-akkademja, ir-riċerka, u l-imsieħba Soċjali fl-avvanz ta’ soluzzjonijiet ta’ enerġija sostenibbli. Din iż-żjara ġiet organizzata wara l-laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD li saret f’Jannar li għadda fl-Università ta’ Malta, meta l-Imsieħba Soċjali ddisutew is-sinifikat tal-ESG […]

Ippreżentat il-Programm Nazzjonali ta’ Riforma għal Malta lill-MCESD

Il-Ministeru għall-Finanzi ppreżenta l-Programm Nazzjonali ta’ Riforma lill-MCESD bil-parteċipazzjoni tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearne, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana, u s-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali Andy Ellul. Il-Programm Nazzjonali ta’ Riforma jiddetalja politiki speċifiċi li kull pajjiż membru stat tal-UE se jimplimenta biex jissaħħu l-impjiegi u t-tkabbir filwaqt li jiġu evitati l-iżbilanċi makroekonomiċi. Dan il-Programm jiddeskrivi wkoll […]

L-Imsieħba Soċjali tal-MCESD ġew Mistiedna biex Jiddiskutu Suġġetti Importanti fil-Kummissjoni Ewropea fi Brussell

Il-Kunsill tal-MCESD ġie mistieden fi Brussell, mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, biex jiltaqa’ ma’ entitajiet rilevanti li jikkumplimentaw il-ħidma tal-Kunsill. Din iż-żjara ġiet ippjanata b’mod speċifiku għall-imsieħba soċjali Maltin biex jiddiskutu suġġetti importanti flimkien ma’ rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. L-imsieħba soċjali pparteċipaw b’mod attiv fid-diskussjonijiet fejn qiesu li kemm it-tħassib u l-interessi tal-ħaddiema u ta’ […]

L-MCESD Jiltaqa’ mal-Isqfijiet Maltin għal Djalogu fuq kif tista’ Titjieb il-Qagħda tas-Soċjetà Maltija.

L-Isqfijiet ta’ Malta ltaqgħu mal-Imsieħba Soċjali tal-MCESD u ddiskutew l-ekonomija u l-qagħda tas-soċjetà Maltija sabiex isir titjieb fil-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin. Il-laqgħa, ippreseduta miċ-Chairperson tal-MCESD, il-Perit David Xuereb, saret fil-Kurja tal-Arċisqof bil-parteċipazzjoni tal-Arċisqof ta’ Malta Charles Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, flimkien ma’ membri tal-Kummissjoni Ġustizzja […]

Viżjoni għall-Iżvilupp Uman li hu Integrali għal Pajjiżna

Preżentazzjoni mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta waqt laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tal-1 ta’ Marzu, 2024. Il-preżentazzjoni kellha l-għan li tipprovdi lill-Imsieħba Soċjali b’aġġornament dwar ir-rwol tal-Kummissjoni fi ħdan is-soċjetà u l-viżjoni tagħha għal zvilupp uman li hu integrali għal pajjiżna. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.

L-Imsieħba Soċjali Jiddiskutu r-Rapport tal-MHRA Dwar Kemm Jifilħu Turisti l-Gżejjer Maltin waqt il-Laqgħa tal-MCESD.

Waqt ir-raba’ laqgħa tal-MCESD għal din is-sena, id-diskussjonijiet iffukaw fuq ir-rapport dettaljat li għamlet l-Assoċjazzjoni Maltija għal-Lukandi u r-Ristoranti, l-MHRA, dwar kemm jifilħu turisti l-gżejjer Maltin. Liema rapport, li hu magħruf aħjar bħala l-‘Carrying Capacity Report for Tourism in the Maltese Islands’, iffoka fuq it-turiżmu u l-infrastruttura assoċjata. L-imsieħba soċjali pprovdew reazzjonijiet sinifikanti għall-kapaċità potenzjali […]

Kooperattivi Malta

Preżentazzjoni minn Kooperattivi Malta waqt il-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tat-2 ta’ Frar, 2024. Waqt din il-preżentazzjoni l-Imsieħba Soċjali ġew aġġornati dwar l-irwol importanti ta’ Kooperattivi Malta f’diversi oqsma li jsostnu ħafna intrapriżi soċjali u ekonomiċi u li jikkontribwixxu għall-ġid soċjoekonomiku tal-pajjiż. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.

Rapport dwar Kemm Jifilħu Turisti l-Gżejjer Maltin.

Preżentazzjoni minn Deloitte Malta waqt il-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tat-2 ta’ Frar, 2024. Waqt din il-preżentazzjoni l-imsieħba soċjali ġew aġġornati bir-rapport dwar kemm jifilħu turisti l-gżejjer Maltin. Liema rapport, li hu magħruf aħjar bħala l-‘Carrying Capacity Report for Tourism in the Maltese Islands’, iffoka fuq it-turiżmu u l-infrastruttura assoċjata. Dan ir-rapport ġie kkummissjonat mill-MHRA. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn […]

Il-Kunsill tal-MCESD jiltaqa’ fl-Università ta’ Malta biex jenfasizza l-importanza tal-ESG u jaġġorna l-Imsieħba Soċjali bl-aħħar għarfien dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni f’Malta

L-MCESD, impenjat bis-sħiħ għall-prinċipji Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG), kellu t-tielet laqgħa tal-kunsill tiegħu fl-Università ta’ Malta biex jesplora opportunitajiet ta’ kollaborazzjoni fil-prattiċi tal-ESG. Dawn il-prattiċi huma ferm kruċjali għall-organizzazzjonijiet kollha li jridu jimmaniġġjaw ir-riskji, isaħħu l-ħidma tagħhom, u jibbenefikaw minn dinamika ekonomika u soċjali li qed tinbidel fuq kwistjonijiet bħal bidla fil-klima, id-drittijiet […]

L-Istitut għat-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli

Preżentazzjoni mill-Professuri Simone Borg u Maria Attard mill-Istitut għat-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli, fl-Università ta’ Malta, waqt il-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tas-26 ta’ Jannar, 2024. Waqt din il-preżentazzjoni ġie enfasizzat l-importanza li l-ambjent jibqa’ jiġi diskuss dejjem iktar biex ikun hawn iktar għarfien u jittieħdu azzjonijiet għall-ġid tas-soċjetà. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawn.