Għawdex bħala Mudell Ambjentali għan-Nazzjon Kollu

Preżentazzjoni mill-Kumitat Reġjonali Għawdex waqt laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tat-3 ta’ Mejju, 2024.

Il-preżentazzjoni kellha l-għan li tipprovdi lill-Imsieħba Soċjali b’aġġornament dwar il-progress meħtieġ biex Għawdex isir post aħjar għar-residenti tiegħu.

Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.