Entries by Ray Bartolo

ESF.04.158 — Intejbu l-Parteċipazzjoni tan-Nisa fid-Djalogu Soċjali — Rapport tal-MCESD

L-MCESD ikkummissjonat rapport biex tanalizza l-parteċipazzjoni tan-nisa fid-djalogu soċjali. L-istudju sab li 25% tar-rappreżentanti fid-djalogu soċjali huma nisa. Madankollu, il-parteċipazzjoni hija primarjament ibbażata fuq il-mertu u l-ebda tentattiv ma jiskoraġġixxi lin-nisa milli jkunu parti mid-djalogu soċjali. Pjuttost, is-sitwazzjoni ilha titjieb maż-żmien u tirrifletti s-suq innifsu. B’enfasi qawwija fuq il-kapaċitajiet aktar milli fuq il-ġeneru, saru rakkomandazzjonijiet […]

ESF.04.158 — Rapport dwar it-Titjib tal-Kapaċità Teknika tal-Imsieħba Soċjali ppubblikat mill-MCESD

L-MCESD ikkummissjonat rapport biex tanalizza l-istatus tal-kapaċità teknika tas-sħab soċjali u tagħmel rakkomandazzjonijiet biex issaħħaħha. Instab li l-kapaċità teknika waħedha ma tistax tkun daqstant effettiva meta tiġi applikata għad-djalogu soċjali milli meta tkun akkumpanjata minn kapaċitajiet ewlenin adegwati u ambjent favorevoli. Għalhekk, l-istudju fittex li jħares lejn it-tliet aspetti kollha b’mod parallel biex joffri analiżi […]