Il-Kunsill tal-MCESD Jiddiskuti r-Rapport tal-Pajjiż għal Malta tas-Semestru Ewropew 2023

L-imsieħba soċjali kkunsidraw u ddettaljaw ir-Rapport tal-Pajjiż għal Malta tas-Semestru Ewropew 2023 waqt laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD, li kienet tinkludi wkoll rakkomandazzjonijiet speċifiċi. Is-Sur Lorenzo Vella, il-Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta maħtur dan l-aħħar, attenda għal-laqgħa u enfasizza l-apprezzament tar-Rappreżentanza tal-UE ta’ Malta tal-imsieħba soċjali u d-djalogu soċjali, filwaqt li rrikonoxxa l-għarfien tagħhom, l-appoġġ siewi, u l-kontribuzzjonijiet sinifikanti li jġibu fuq il-mejda.

Il-laqgħa kienet immexxija minn preżentazzjoni mill-Uffiċjal tas-Semestru tal-UE s-Sur Martins Zemitis dwar ir-rapport tal-pajjiż. Is-Sur Zemitis enfasizza li l-ekonomija ta’ Malta esperjenzat rebound b’saħħtu, li qabeż ir-rata medja ta’ tkabbir tal-UE. Madankollu, tqajjem tħassib dwar l-impatt previst tal-inflazzjoni fuq id-dħul u l-konsum tal-familji fis-snin 2023–2024.

Ir-rapport irrikonoxxa l-interventi tal-gvern biex irażżan l-inflazzjoni, għalkemm baqgħet f’livell elevat. Enfasizzat ukoll id-defiċits tal-baġit li jirriżultaw minn miżuri ta’ appoġġ għall-enerġija, li laħqu -5.8% fl-2022, -5.1% fl-2023, u -4.5% fl-2024.

Minħabba d-dipendenza kbira tagħha fuq il-fjuwils fossili u l-importazzjoni, is-Sur Zemitis stqarr li Malta għandha tipprijoritizza l-promozzjoni tat-tranżizzjoni ekoloġika, minkejja li tikkonsma inqas enerġija rinnovabbli mill-UE. Barra minn hekk, l-indirizzar tal-konġestjoni tat-traffiku, it-tnaqqis tal-emissjonijiet, u t-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija ġew identifikati bħala sfidi kontinwi.

Is-sostenibbiltà fiskali u t-tassazzjoni kienu tħassib ewlieni diskuss waqt il-laqgħa. Id-dipendenza fuq it-taxxi tad-dħul korporattivi u d-dħul baxx mit-taxxa ġew enfasizzati bħala oqsma li jeħtieġu attenzjoni.

L-imsieħba soċjali ipparteċipaw b’mod attiv f’diskussjoni stimulanti, u offrew rakkomandazzjonijiet u appoġġ siewi biex jindirizzaw kwistjonijiet indirizzati mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta.

Bħala rappreżentanti tal-gvern, l-Onor. Clyde Caruana, Ministru tal-Finanzi u l-Impjiegi, u l-Onor. Andy Ellul, Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, qasmu l-perspettivi tagħhom dwar dan ir-rapport importanti u indika kors ta’ azzjoni għall-gvern.

L-MCESD tenna l-impenn tiegħu li jidħol f’diskussjonijiet nazzjonali u fil-livell tal-UE dwar kwistjonijiet ta’ interess nazzjonali, filwaqt li enfasizza s-saħħa u l-importanza ta’ djalogu soċjali attiv.

Il-preżentazzjoni tista’ tiġi aċċessata hawn.