L-Imsieħba Soċjali jipprovdu feedback dwar White Paper li tippreżenta Emendi Proposti għall-Att dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol fil-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD

B’għan komuni għal ambjent tax-xogħol aktar sikur, l-imsieħba soċjali ddiskutew fid-disa’ laqgħa għal-2023 tal-Kunsill tal-MCESD, l-emendi deliberati għall-Att dwar l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA). Il-white paper proposta għandha l-għan li l-operat tal-OHSA ikun iktar strett li jħalli iktar riżultati ta’ impatt permezz tal-introduzzjoni tal-‘Att dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol.’ Dan jallinja mal-liġi Maltija biex ittejjeb is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Għal-laqgħa attendew il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, u rappreżentanti mill-Ministeru.

Dott. Jeanine Schembri, li tirrappreżenta lill-Ministeru, tat preżentazzjoni konvinċenti li enfasizzat il-karatteristiċi ewlenin tal-white paper. Waqt li jsaħħaħ il-personalità legali distinta tal-OHSA, l-att jipproponi l-formazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija li jaħdem mal-Eżekuttiv tas-Saħħa u s-Sigurtà biex imexxi l-politika żviluppata mill-Kunsill tas-Saħħa u s-Sigurtà fi sforz biex tissaħħaħ l-istruttura ta’ governanza.

Il-Bord tat-Tmexxija jassumi r-responsabbiltà għal governanza ta’ livell għoli, jissorvelja l-kwistjonijiet finanzjarji u l-implimentazzjoni tal-politika filwaqt li jżomm lura minn deċiżjonijiet eżekuttivi. Intant, l-Eżekuttiv tas-Saħħa u s-Sigurtà, immexxi mill-Kap Eżekuttiv, jieħu ħsieb li jimplimenta d-dispożizzjonijiet tal-att u jmexxi l-affarijiet u l-għanijiet tal-OHSA. Il-Kunsill tas-Saħħa u s-Sigurtà jassumi l-missjoni li jinkludi l-vuċijiet tal-imsieħba soċjali u jippromwovi kultura ta’ saħħa u sigurtà fil-postijiet tax-xogħol permezz tal-iżvilupp tal-politika.

Matul il-laqgħa, l-imsieħba soċjali kollha inklużi l-Unions, il-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili ta’ Min Iħaddem u l-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex, taw għarfien u reazzjonijiet siewja għal dak li kien ippreżentat. L-MCESD serva bħala pjattaforma għal djalogu sinifikanti, li rawwem il-kollaborazzjoni fuq din il-kwistjoni kuċjali.

Il-Ministru rrikonoxxa l-isforzi kontinwi tal-OHSA biex ittejjeb it-twassil tagħha, filwaqt li enfasizza l-importanza li wieħed jisma’ r-rakkomandazzjonijiet tal-imsieħba soċjali waqt il-laqgħa tal-MCESD, li mbagħad tkun segwita b’pożizzjoni konverġenti kondiviża.

Għal aktar informazzjoni, il-preżentazzjoni tista’ tiġi aċċessata hawn.