Għal Għawdex

Preżentazzjoni mill-membru tal-organizzazzjoni ‘Għal Għawdex, is-Sur Godfrey Swain, spjegata waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD nhar l-24/05/2023, biex tinforma lill-isħab soċjali dwar il-Viżjoni Ambjentali għal Għawdex.

Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.