Entries by Ray Bartolo

Il-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tiffoka fuq is-Sigurtà tal-Provvista tal-Ikel f’Malta

Waqt it-tmien laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (l-MCESD) fil-Bank Ċentrali ta’ Malta, wieħed mill-imsieħba soċjali importanti tiegħu, l-attenzjoni daret fuq is-suġġett prijoritarju li tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-ikel tal-pajjiż. Il-laqgħa, li għaliha attendew il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, u d-Drittijiet tal-Annimali u l-imsieħba soċjali ewlenin, daħlet fid-diskussjonijiet dwar riformi u żviluppi fil-katina tal-provvista tal-ikel. Filwaqt […]

Is-Sigurtà fil-Provvista tal-Ikel.

Preżentazzjoni mill-Kap Uffiċjali tal-Politika, Ministeru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali, is-Sa. Sonya Sammut, spjegata waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD nhar is-16/05/2023, biex taġġorna lill-isħab soċjali dwar is-sigurtà fil-provvista tal-ikel. Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.

L-MCESD Tmexxi Diskussjoni dwar ir-Regolamentazzjoni tal-Industrija tal-Kostruzzjoni ta’ Malta permezz tal-Liċenzjar tal-Kuntratturi tal-Bini

L-MCESD reġa’ ikkunsidra li jiddiskuti suġġett ieħor importanti għal pajjiżna – ir-regolamentazzjoni tal-kuntratturi tal-kostruzzjoni. Waqt is-seba’ laqgħa tal-kunsill għas-sena 2023, l-MCESD, flimkien mas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, l-imsieħba soċjali u esperti mill-qasam iddiskutew il-liċenzjar tal-kuntratturi u l-futur tal-industrija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni […]

L-Imsieħba Soċjali jkomplu jiddiskutu l-Politika Nazzjonali dwar id-Drogi – 2022-2023

L-MCESD għal darb’oħra laqqa’ lill-imsieħba soċjali kollha biex ikomplu jindirizzaw l-influwenza tal-użu tad-droga fis-soċjetà tagħna u fuq l-ekonomija tagħna. L-għan tal-laqgħa kien li jitkompla d-djalogu u l-kollaborazzjoni li għaddejjin fost l-imsieħba soċjali biex ifittxu u jippromwovu soluzzjonijiet effettivi biex tiġi miġġielda l-influwenza tad-droga f’Malta. Il-laqgħa tnediet miċ-Chairman Perit David Xuereb segwit mis-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, […]

Il-Public Procurement u l-Ħiliet Nazzjonali fuq l-Aġenda tal-MCESD

Illum l-MCESD kien ospitat għall-ewwel darba minn wieħed mill-imsieħba soċjali tiegħu, il-General Workers’ Union. Kif qed isir dejjem, l-MCESD illum indirizza żewġ materji ta’ prijorita’ għall-pajjiż bl-għajnuna ta’ riċerka u analiżi esperta (1) il-valur mistenni li jiġi estratt għaċ-ċittadini Maltin permezz tal-Public Procurement u (2) it-tiswir mill-ġdid mistenni tal-Ħiliet Nazzjonali biex jitmexxew l-ambizzjonijiet ekonomiċi nazzjonali. […]