Diskussjoni dwar il-Vjolenza Ikkaġunata mid-Droga

Fil-laqgħa tal-MCESD tal-20/4/2023, ingħatat preżentazzjoni mill-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u s-Solidarjetà, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, biex tinforma lill-imsieħba soċjali dwar Diskussjoni dwar il-Vjolenza Ikkaġunata mid-Droga li saret waqt il-laqgħa 03/23 tal-kunsill tal-MCESD.

Il-preżentazzjoni tista’ tiġi aċċessata hawn.