Politika Nazzjonali dwar id-Drogi

Fil-laqgħa tal-MCESD tal-20/4/2023, ingħatat preżentazzjoni mill-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u s-Solidarjetà, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, biex tinforma lill-imsieħba soċjali dwar il-Politika Nazzjonali dwar id-Drogi – 2022-2023

Il-preżentazzjoni tista’ tiġi aċċessata hawn.