L-Imsieħba Soċjali jkomplu jiddiskutu l-Politika Nazzjonali dwar id-Drogi – 2022-2023

L-MCESD għal darb’oħra laqqa’ lill-imsieħba soċjali kollha biex ikomplu jindirizzaw l-influwenza tal-użu tad-droga fis-soċjetà tagħna u fuq l-ekonomija tagħna. L-għan tal-laqgħa kien li jitkompla d-djalogu u l-kollaborazzjoni li għaddejjin fost l-imsieħba soċjali biex ifittxu u jippromwovu soluzzjonijiet effettivi biex tiġi miġġielda l-influwenza tad-droga f’Malta.

Il-laqgħa tnediet miċ-Chairman Perit David Xuereb segwit mis-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, l-Onor. Michael Falzon, kien mistieden jintroduċi s-suġġett u jwieġeb mistoqsijiet minn dawk preżenti.

Il-Professur Richard Muscat ippreżenta l-Politika Nazzjonali dwar id-Drogi għall-2022-2023, li tenfasizza riċerka bbażata fuq l-evidenza, monitoraġġ, u rappurtar dwar realtajiet u soluzzjonijiet tal-użu tad-droga. Il-politika tinkludi miżuri biex titnaqqas il-provvista u d-domanda tad-droga, bħar-rabtiet tal-infurzar tal-liġi mal-FIAU, Korp Nazzjonali tal-Infurzar tal-Liġi, Cybercrime Unit u Pulizija tal-Komunità. Il-politika tinkludi wkoll miżuri għat-tnaqqis tad-domanda, bħal Ċentri tal-Komunità, Programmi ta’ Trattament, u unità ta’ dipendenza intensa (intense addiction unit).

Il-preżentazzjoni dwar il-Politika Nazzjonali dwar id-Drogi għall-2022-2023, tista’ tiġi aċċessata minn hawn.

L-imsieħba soċjali ikkunsidraw b’mod attiv u fid-dettall is-suġġett. Bħala rappreżentanti tal-impjegati u ta’ min iħaddem, qasmu l-għarfien tagħhom dwar il-każijiet li jiltaqgħu magħhom ta’ spiss fuq il-post tax-xogħol, u enfasizzaw il-ħtieġa għal aktar infurzar tal-liġi biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet soċjali li qed jevolvu.

Huwa inkoraġġanti li tara li l-MCESD jkompli jindirizza l-kwistjoni tan-nuqqasijiet ikkawżati mid-droga u l-impatt li għandha fuq is-soċjetà. L-MCESD qed ikompli jaħdem mill-qrib mal-Ministeri rilevanti biex jiġbor u jippreżenta pożizzjonijiet ta’ konverġenza dwar din il-materja kritika.

Il-follow-up tal-MCESD għas-suġġett, jista’ jiġi aċċessat minn hawn.

Billi jaħdem b’kollaborazzjoni mal-gvern u partijiet interessati oħra, l-MCESD jista’ jgħin biex jiżgura li jiġu implimentati politiki effettivi biex jindirizzaw l-użu tad-droga u l-kawżi ewlenin tagħha.