Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività 2022

L-enfasi primarja tar-rapport hija fuq ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (RŻI) bħala mutur kritiku tal-produttività u l-kompetittività. Ir-RŻI jinkludi l-isforzi li saru kemm mill-entitajiet tas-settur privat kif ukoll minn dak pubbliku biex jiżviluppaw metodi ġodda ta’ produzzjoni, iwasslu prodotti u servizzi, u joħolqu prodotti innovattivi. Ir-rapport jadotta definizzjoni wiesgħa tar-RŻI, li tinkludi l-innovazzjoni organizzattiva, l-innovazzjoni tas-suq, u l- innovazzjoni tal-input.

Filwaqt li jirrikonoxxi l-kunsens dwar l-importanza tar-RŻI għall-produttività, ir-rapport għandu l-għan li jikseb fehim aktar profond tal-muturi u l-isfidi ewlenin assoċjati mal-iżvilupp tar-RŻI f’Malta. Ir-rapport ifittex li jipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika b’rakkomandazzjonijiet biex jindirizzaw dawn l-isfidi u jrawmu l-attivitajiet tar-RŻI b’mod effettiv.

Ir-rapport janalizza r-RŻI u l-produttività fuq livell ta’ settur b’settur, filwaqt li jeżamina kif il-politiki u l-inizjattivi rilevanti jistgħu jistimulaw l-attivitajiet tar-RŻI f’setturi ekonomiċi ewlenin. Ir-rakkomandazzjonijiet ippreżentati f’dan ir-rapport għandhom jiġu kkunsidrati fil-kuntest tax-xenarju ekonomiku globali attwali, inkluża Malta, kif ukoll il-fatt li Malta konsistentement waqgħet lura meta mqabbla mal-kontropartijiet Ewropej tagħha f’termini ta’ nfiq u parteċipazzjoni fir-RŻI.

Il-verżjoni kompluta bl-Ingliż tar-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività jista’ jiġi aċċessat hawnhekk.

Il-verżjoni astratta bl-Ingliż tar-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività jista’ jiġi aċċessat hawnhekk.