FSE4.265 — Nimxu lejn Djalogu Soċjali u Ċivili aktar effettiv

€12,999 iffinanzjati permezz tal-Fondi tal-FSE (2014–2020)

Dan il-proġett kien iffinanzjat permezz tal-Assi Prijoritarju 4. L-għan ewlieni ta’ dan il-proġett kien li jinvolvi lill-pubbliku ġenerali biex jindirizza l-lakuni fl-informazzjoni u jagħti s-setgħa lill-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex u lill-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili. Dan il-proġett kien jinkludi żewġ azzjonijiet, waħda li kellha ssir f’Għawdex, li tiffoka fuq il-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex (GRC) u l-azzjoni l-oħra li kellha ssir f’Malta, li tiffoka fuq il-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili (CSC). Kull azzjoni kienet tinkludi seduti ta’ smigħ pubbliċi miftuħa għall-pubbliku ġenerali, sessjoni plenarja miftuħa għall-membri tal-GRC u s-CSC u rapporti ta’ rakkomandazzjoni.

L-għanijiet tal-proġett kienu: —Biex jiġu indirizzati l-lakuni fl-informazzjoni fl-oqsma identifikati mill-partijiet interessati permezz ta’ djalogi ta’ konsultazzjoni pubblika; —L-involviment tal-pubbliku ġenerali fl-iżgurar ta’ Djalogu Soċjali u Ċivili usa’ u aktar effettiv; Biex il-membri tal-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili (CSC) u tal-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex (GRC) jingħataw is-setgħa li jkunu f’pożizzjoni aktar infurmata waqt il-formulazzjoni tal-politika.