€111, 250 iffinanzjati permezz tal-Fondi tal-FSE (2014–2020)

Dan il-proġett għandu jikkontribwixxi għall-ħtieġa ta’ żvilupp tal-FSE ‘It-tisħiħ tad-djalogu soċjali fl-oqsma ta’ politika relatati mal-FSE’. B’mod speċifiku, qed tindirizza d-dgħufijiet identifikati fir-rwol tal-MCESD fid-djalogu soċjali f’Malta u Għawdex bħala l-ogħla forum ta’ konsultazzjoni f’pajjiżna f’dak li għandu x’jaqsam mad-djalogu soċjali tripartitiku. L-MCESD diġà implimentat proġetti ffinanzjati mill-FSE li jsaħħu d-djalogu soċjali f’pajjiżna. Permezz ta’ dan il-proġett, l-MCESD għandha tindirizza l-fatt li l-bażijiet fattwali għad-diskussjoni mhux dejjem jintużaw matul il-konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati. L-MCESD għażlet erba’ (4) oqsma tematiċi li fuqhom se titwettaq ir-riċerka xjentifika bħala bażi fattwali għad-diskussjoni.

 

It-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tan-nisa fid-djalogu soċjali

It-titjib tal-kapaċità teknika tal-imsieħba soċjali

Expanding investments in R&D and in the new economy

L-espansjoni tal-investimenti fir-riċerka u l-iżvilupp u fl-ekonomija l-ġdida

Tnaqqis ta’ gassijiet serra

 

Is-suġġetti ta’ riċerka ħarġu mir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi tal-Kummissjoni Ewropea għal Malta maħruġa aktar kmieni fl-2020. Ingħatat attenzjoni speċifika lil dawk il-miżuri li huma marbuta ma’ sostenibbiltà ekonomika usa’. Is-sejbiet tar-riċerka għandhom jintużaw bħala eżempji prattiċi u informazzjoni fattwali għat-taħriġ mogħti lill-persunal tal-MCESD. Il-materjali ta’ taħriġ se jinżammu mill-MCESD għat-taħriġ tal-persunal tal-MCESD li jkun għadu kif ġie rreklutat għal skopijiet ta’ sostenibbiltà.

Għandha titwassal konferenza online finali biex jiġu żvelati r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapporti ta’ riċerka lill-partijiet interessati tal-Gvern u tas-soċjetà ċivili u jiġu diskussi s-sejbiet ewlenin tar-riċerka bil-għan li jiġi promoss djalogu soċjali robust f’dawn l-oqsma ta’ politika. Dan għandu jippromwovi tfassil aħjar tal-politika fit-tul iżda wkoll il-bidu ta’ djalogu soċjali sinifikanti u bbażat fuq l-evidenza dwar dawn is-suġġetti sakemm idum għaddej dan il-proġett, fuq perjodu ta’ żmien qasir.