ESF.04.158 – Tnaqqis ta’ Gassijiet Serra

It-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra huwa wieħed mill-għanijiet ewlenin ta’ politika għal Malta. Dan id-dokument ta’ riċerka jidentifika diversi stejjer ta’ suċċess internazzjonali u jippreżenta r-riżultati mill-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati.

Iż-żieda fl-enfasi tal-politika fuq it-tnaqqis tal-gassijiet serra, il-bdil tal-fjuwil u s-sorsi alternattivi tal-elettriku, u l-adozzjoni ta’ sistema solari fotovoltajka, ġew identifikati bħala l-fatturi gradwali ewlenin li jiffavorixxu din it-tranżizzjoni għal titjib fit-tnaqqis tal-gassijiet serra għalkemm għad hemm lakuni fl-implimentazzjoni.

Il-ħtieġa għal komunikazzjoni mal-pubbliku, involviment sinifikanti tal-partijiet ikkonċernati fit-teħid tad-deċiżjonijiet, u investiment fl-innovazzjoni biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi u l-inċertezzi huma identifikati.

Ir-rapport sħiħ jista’ jiġi aċċessat hawnhekk