L-MCESD Jippreżenta l-Proposti Konverġenti u Prijoritizzati tal-Imsieħba Soċjali għall-Baġit 2024 lill-Ministru tal-Finanzi.

F’eżerċizzju kollaborattiv u effettiv, l-Imsieħba Soċjali tal-MCESD, inklużi l-Unjins, Min Iħaddem, il-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili, u l-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex, iffinalizzaw il-proposti tagħhom għall-baġit 2024 wara li ddiskutew, ikkunsidraw, u pprijoritizzaw il-proposti settorjali kollha. Dan sar wara diskussjoni komprensiva waqt l-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD, fejn l-imsieħba soċjali impenjaw ruħhom fi djalogu kostruttiv mal-Ministru tal-Finanzi.

Fil-25 ta’ Settembru, l-Onor. Clyde Caruana rċieva uffiċjalment id-dokument tal-proposti tal-imsieħba soċjali tal-MCESD għall-Baġit 2024. Waqt din il-preżentazzjoni uffiċjali attendew is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, iċ-Chairperson tal-MCESD, Perit David Xuereb, id-Deputat Chairperson tal-MCESD, Mark Musú, is-Segretarja Eżekuttiv tal-MCESD, Adriana Chircop, u l-espert maħtur mill-MCESD biex jidderieġi u jiġbor l-imsemmija proposti, Dr Gordon Cordina.

Il-proposti tal-baġit tal-MCESD ġew organizzati bir-reqqa u mqassma fi 80 miżura, b’14-il tema ġenerali. Dawn il-proposti jiffokaw fuq it-titjib tal-effiċjenza tal-attivitajiet tas-settur pubbliku, speċjalment f’oqsma bħall-governanza, ir-relazzjonijiet industrijali, u l-provvista ta’ beni pubbliċi.

Karatteristika importanti ta’ dawn il-proposti hija ż-żieda fl-allokazzjoni ta’ fondi għal oqsma kritiċi bħal inizjattivi ambjentali, infrastruttura tat-trasport, u miżuri biex isaħħu l-kompetittività tan-negozju. L-għan ta’ dawn l-investimenti strateġiċi huwa biex isaħħu r-reżiljenza ekonomika fit-tul ta’ Malta u Għawdex.

Waqt il-preżentazzjoni, il-Perit David Xuereb spjega l-proċess metikoluż li sar biex jaslu għal proposti konverġenti ta’ qabel il-baġit. Il-proposti tal-baġit tfasslu bi prijoritizzazzjoni li tibbilanċja l-ħtiġijiet għal żmien qasir ma’ stabbiltà fit-tul għal żvilupp soċjoekonomiku sostenibbli.

Issa li dawn il-proposti mill-imsieħba soċjali għall-baġit 2024 huma uffiċjalment konklużi u mgħoddija lill-ministru tal-finanzi, għandhom il-potenzjal li jinfluwenzaw il-qasam fiskali u jippromwovu żvilupp inklużiv. Dan hu l-valur ta’ djalogu soċjali sinifikanti f’Malta, sostnut mill-MCESD.