il-Patt Nazzjonali Kontra r-Razziżmu u għall-Inklużjoni Interkulturali.

Preżentazzjoni mid-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem u s-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, waqt Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD fit-13 ta’ Ottubru, 2023.

L-għan tal-preżentazzjoni kien li taġġorna lill-imsieħba soċjali dwar il-Patt Nazzjonali Kontra r-Razziżmu u għall-Inklużjoni Interkulturali.

Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni dwar il-Patt Nazzjonali Kontra r-Razziżmu u għall-Inklużjoni Interkulturali minn hawn.