Il-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD li jmiss: Fokus fuq l-Enerġija Nazzjonali u Adattament għat-Tibdil fil-Klima

L-MCESD sejjaħ laqgħa urġenti tal-Kunsill għall-Imsieħba Soċjali biex jiddiskutu u jqisu l-istat attwalli tal-pajjiż fir-rigward tal-Enerġija Nazzjonali u d-distribuzzjoni tagħha bħala parti mill-adattament għat-tibdil fil-Klima. Dan se jsir b’mod ħolistiku u komprensiv nhar il-Ġimgħa li ġej f’12:00. Il-Prim Ministru ta’ Malta se jkun qed jipparteċipa.