Prijoritizzazzjoni ta’ Aġenda tal-Ħiliet Ibbażata Fuq l-Evidenza

Preżentazzjoni mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet, waqt laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD taL-14 ta’ Ġunju, 2024.

Il-preżentazzjoni kellha l-għan li tipprovdi lill-Imsieħba Soċjali b’aġġornament dwar aġenda bbażata fuq ħiliet ibbażati fuq l-evidenza, li tissottolinja t-tagħlim tul il-ħajja u l-iżvilupp etiku, u ħabbret inizjattivi ewlenin bħal SkillScape 2024 u CareerScape 2024 biex tippromwovi forza tax-xogħol imħarrġa u adattabbli f’Malta.

Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.