Viżjoni għall-Iżvilupp Uman li hu Integrali għal Pajjiżna

Preżentazzjoni mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta waqt laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tal-1 ta’ Marzu, 2024.

Il-preżentazzjoni kellha l-għan li tipprovdi lill-Imsieħba Soċjali b’aġġornament dwar ir-rwol tal-Kummissjoni fi ħdan is-soċjetà u l-viżjoni tagħha għal zvilupp uman li hu integrali għal pajjiżna.

Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.