L-Istitut għat-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli

Preżentazzjoni mill-Professuri Simone Borg u Maria Attard mill-Istitut għat-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli, fl-Università ta’ Malta, waqt il-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tas-26 ta’ Jannar, 2024.

Waqt din il-preżentazzjoni ġie enfasizzat l-importanza li l-ambjent jibqa’ jiġi diskuss dejjem iktar biex ikun hawn iktar għarfien u jittieħdu azzjonijiet għall-ġid tas-soċjetà.

Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawn.