Kooperattivi Malta

Preżentazzjoni minn Kooperattivi Malta waqt il-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tat-2 ta’ Frar, 2024.

Waqt din il-preżentazzjoni l-Imsieħba Soċjali ġew aġġornati dwar l-irwol importanti ta’ Kooperattivi Malta f’diversi oqsma li jsostnu ħafna intrapriżi soċjali u ekonomiċi u li jikkontribwixxu għall-ġid soċjoekonomiku tal-pajjiż.

Tista’ taċċessa l-preżentazzjoni minn hawnhekk.